Praktijk


Raadplegingen


 1/  we werken  enkel op afspraak: 

       iedere werkdag van 8u tot 11u en van 15u30 tot 19u behalve vrijdag tot 18u!

       U kan online een afspraak maken via 'ericvantilborg.be' of telefonisch 089/383864

 2/ mondmasker is enkel bij hoesten aangewezen.


Wanneer u telefoneert naar de praktijk en er wordt niet onmiddellijk opgenomen, blijf dan wachten tot u iemand aan de lijn krijgt. Mogelijks zijn we al in telefonisch gesprek of zijn we bezig met een bloedname of onderzoek.

Indien één van onze secretaressen met verlof is, wordt u mogelijks doorverbonden met een extern secretariaat. Zij volgen de regels van de praktijk, gelieve hiermee rekening te houden!!!!!!


Voor sommige technische onderzoeken, die meer tijd vragen dan voorzien voor een normale raadpleging, zal de dokter u vragen om terug te komen op afspraak. Dit is onder andere het geval voor een pre-operatief ECG (hartfilmpje), wratten verwijderen, spirometrie (test van de longen), ...


Raadplegingen genieten de voorkeur boven een huisbezoek. U wordt sneller geholpen en in het kabinet beschikt de dokter  over meer technische infrastructuur.


Huisbezoeken


Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden voor 11u s' morgens en zijn enkel voorbehouden voor mensen die zich niet of moeilijk kunnen verplaatsen. Wij willen u motiveren om zoveel mogelijk zelf langs te komen.

In de praktijk zijn alle medische gegevens en het nodige materiaal ter beschikking waardoor we u makkelijker en efficiënter kunnen verder helpen.

Huisbezoeken aangevraagd na 11u worden enkel afgelegd na overleg en met goedkeuring van de arts. De vrije artsenkeuze kan dan ook niet gegarandeerd worden.


Spoedgevallen


Indien u dringende hulp nodig heeft, contacteer dan eerst de dokter op het nummer 089/38.38.64. Hij kan dan reeds de ernst van de situatie inschatten en u tussen zijn raadplegingen door opvangen of u onmiddellijk doorverwijzen naar de spoedgevallendienst.


Bij een levensbedreigende situatie belt u onmiddellijk 112!


's Avonds en 's nachts

Weekends en feestdagen


De praktijk  is gesloten tijdens het weekend en op feestdagen. U kan dan beroep doen op één van de huisartsen van wacht, die te vinden zijn in de huisartsenwachtpost.


Elke avond tijdens de week kan u vanaf 18u terecht op de huisartsenwachtpost.


Bereikbaarheid:

   -Week: iedere werkdag vanaf 18u tot en met 8u s'morgens.

  - Weekend: vanaf vrijdag 18u t.e.m. maandag 8u.

  - Feestdag: vanaf 18u de avond voor de feestdag t.e.m. 8u de ochtend na de feestdag.


Gegevens:

  - Adres: Synaps Park 2050 bus A ( op de Zol-campus, naast de bezoekersparking) , 3600 Genk

  - Telefonisch: 089/20.10.90

  


Telefonische adviezen


Langdurige telefoongesprekken tijdens de consultaties zijn erg storend. U hebt dit misschien al zelf ondervonden. Gelieve daarom de voorziene momenten te respecteren voor telefonisch advies. 

Iedere dag tussen 11u en 11u30 en tussen 15u en 15u30.


Voor het invullen van attesten een formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook hiervoor op raadpleging te komen.

Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, echt en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Uw arts schrijft steeds medicatie voor, voor een tijdspanne tot de volgende consultatie, waarop hij controle nodig acht. Tussentijds afhalen van voorschriften zou dus niet nodig mogen zijn! Het stoort het vlot verloop van de raadpleging.


Locatie

De praktijk  bevindt zich in de Gieterijstraat nummer 14 te 3600 Genk.