Welkom

We werken enkel op afspraak!

Om online een afspraak te maken klik hier

Indien de agenda volzet is, kan u alsnog bellen voor een afspraak: 089/383864


             Hoe een afspraak maken:

1. kijk in het werkschema wanneer de        dokters werken.

2. boek een afspraak.

3. ter plaatse kan u desgewenst voor          één bepaalde dokter kiezen.

4. het basiswerkschema is niet                       bindend: in geval van verlof kunnen       de dokters ervan afwijken.

 

Uitslagen


Voor het bespreken van uitslagen,

er zijn iedere werkdag 2 belmomenten:

- van 11u00 tot 11u30

- van 15u00 tot 15u30

Telefoonnummer 089 38 38 64

Verlof

    

    Wouter:  van maandag 8 tot en met vrijdag19 juli

                  van maandag 5 tot en met vrijdag 9 augustus


    Tomas

               

    Eric: van maandag 19 juli tot en met vrijdag 2 augustus

            van maandag 12 tot en met vrijdag 16 augustus


    Floris: van maandag 19 tot en met vrijdag 30 augustus

                    

Praktijk


Raadplegingen


 1/  we werken  enkel op afspraak: 

       iedere werkdag van 8u tot 11u en van 15u30 tot 19u behalve vrijdag tot 18u!

       U kan online een afspraak maken via 'ericvantilborg.be' of telefonisch 089/383864

 2/ mondmasker is enkel bij hoesten aangewezen.


Wanneer u telefoneert naar de praktijk en er wordt niet onmiddellijk opgenomen, blijf dan wachten tot u iemand aan de lijn krijgt. Mogelijks zijn we al in telefonisch gesprek of zijn we bezig met een bloedname of onderzoek.

Indien één van onze secretaressen, Hilde of Gamze, met verlof is, wordt u mogelijks doorverbonden met een extern secretariaat. Zij volgen de regels van de praktijk, gelieve hiermee rekening te houden!!!!!!


Voor sommige technische onderzoeken, die meer tijd vragen dan voorzien voor een normale raadpleging, zal de dokter u vragen om terug te komen op afspraak. Dit is onder andere het geval voor een pre-operatief ECG (hartfilmpje), wratten verwijderen, spirometrie (test van de longen), ...


Raadplegingen genieten de voorkeur boven een huisbezoek. U wordt sneller geholpen en in het kabinet beschikt de dokter  over meer technische infrastructuur.


Huisbezoeken


Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden voor 11u s' morgens en zijn enkel voorbehouden voor mensen die zich niet of moeilijk kunnen verplaatsen. Wij willen u motiveren om zoveel mogelijk zelf langs te komen.

In de praktijk zijn alle medische gegevens en het nodige materiaal ter beschikking waardoor we u makkelijker en efficiënter kunnen verder helpen.

Huisbezoeken aangevraagd na 11u worden enkel afgelegd na overleg en met goedkeuring van de arts. De vrije artsenkeuze kan dan ook niet gegarandeerd worden.


Spoedgevallen


Indien u dringende hulp nodig heeft, contacteer dan eerst de dokter op het nummer 089/38.38.64. Hij kan dan reeds de ernst van de situatie inschatten en u tussen zijn raadplegingen door opvangen of u onmiddellijk doorverwijzen naar de spoedgevallendienst.


Bij een levensbedreigende situatie belt u onmiddellijk 112!


's Avonds en 's nachts

Weekends en feestdagen


De praktijk  is gesloten tijdens het weekend en op feestdagen. U kan dan beroep doen op één van de huisartsen van wacht, die te vinden zijn in de huisartsenwachtpost.


Elke avond tijdens de week kan u vanaf 18u terecht op de huisartsenwachtpost.


Bereikbaarheid:

   -Week: iedere werkdag vanaf 18u tot en met 8u s'morgens.

  - Weekend: vanaf vrijdag 18u t.e.m. maandag 8u.

  - Feestdag: vanaf 18u de avond voor de feestdag t.e.m. 8u de ochtend na de feestdag.


Gegevens:

  - Adres: Synaps Park 2050 bus A ( op de Zol-campus, naast de bezoekersparking) , 3600 Genk

  - Telefonisch: 089/20.10.90

  


Telefonische adviezen


Langdurige telefoongesprekken tijdens de consultaties zijn erg storend. U hebt dit misschien al zelf ondervonden. Gelieve daarom de voorziene momenten te respecteren voor telefonisch advies. 

Iedere dag tussen 11u en 11u30 en tussen 15u en 15u30.


Voor het invullen van attesten een formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook hiervoor op raadpleging te komen.

Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, echt en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Uw arts schrijft steeds medicatie voor, voor een tijdspanne tot de volgende consultatie, waarop hij controle nodig acht. Tussentijds afhalen van voorschriften zou dus niet nodig mogen zijn! Het stoort het vlot verloop van de raadpleging.


Locatie

De praktijk  bevindt zich in de Gieterijstraat nummer 14 te 3600 Genk.

Vertegenwoordigers


De dokters ontvangen geen medische afgevaardigden.

Praktische info Telefoonnummers en links


Opgelet: Voorschriften worden volledig elektronisch aangemaakt. het is niet meer nodig om een papieren voorschrift af te geven in de apotheek. Met jouw identiteitskaart kan je de medicatie afhalen in de apotheek. Via de app'voorschrift op zak' kan je zien over welke voorschriften je nog beschikt.


Voorschriften of attesten worden enkel meegegeven tijdens een raadpleging!!!!!!!

Het Riziv en de Orde de Geneesheren laten niet meer toe dat er voorschriften en attesten worden meegegeven zonder raadpleging.


Bloed laten trekken


Als algemene regel geldt dat u voor een bloedonderzoek nuchter moet zijn. Om deze reden gebeurt een bloedname best 's ochtends. U kan dit elke ochtend bij de dokter laten uitvoeren. Indien u in de namiddag op consultatie komt, zal de dokter u een andere dag 's ochtends laten terugkomen. Het resultaat van een bloedname is meestal na een drietal dagen bekend. U kan dan telefonisch contact opnemen of op consultatie komen voor een bespreking van de resultaten.


Voor het controleren van de bloedstolling ('PT' of 'INR') moet u niet nuchter zijn. Dit kan met gewone bloedname of met een vingerprik. De vingerprik is snel, gemakkelijk en het resultaat is onmiddellijk beschikbaar. Hierdoor kan de dokter u meteen vertellen hoe u uw medicatie moet aanpassen.


Urinestaal inleveren


Ochtendstaal ('midstream')


Indien de dokter u vraagt een urinestaal binnen te leveren, hou dan de volgende regels in acht. Zo verlaagt u de kans op bijbesmetting en verhoogt de betrouwbaarheid van het onderzoek. Bij de dokter of bij de apotheker kan u een steriel potje krijgen om de urine in op te vangen.


- Open het steriele potje pas op het moment dat u de urine wil opvangen.

- Voor het opvangen van de urine moet men liefst de hele nacht of tenminste gedurende 3 uren niet hebben geplast.

- Was voordat u plast uw handen en uw genitaliën goed met water en zeep.

- Vrouwen spreiden hun schaamlippen tijdens het plassen. Mannen trekken hun voorhuid achteruit.

- Plas het eerstebeetje van de urine in het toilet. Plas daarna het middenste deel van de urine in het steriele potje

    (dit is een midstream-staal). Het laatste deel van de urine plast u weer gewoon in het toilet.

- Indien u het urinestaal niet onmiddellijk kan binnenbrengen bij de dokter, bewaar het dan in de koelkast tot u naar de  dokter gaat.


24-uurs urinecollectie


Als urine van 24-uur moet verzameld worden, kies dan een dag waarop u niet teveel van huis weg moet. U kan een urine-container van 2 liter bij de apotheker krijgen.


- De 24-uurs collectie begint altijd 's morgens. Plas eerst uw ochtendurine volledig in het toilet.

- Vanaf dan tot de volgende ochtend plast u steeds in de urine-container.

   U moet de volledige portie van de urine in de container plassen, dus niets meer in het toilet

    (in tegenstelling tot een midstream-staal). Let er ook op dat er geen stoelgang in de container komt!

- Bewaar de urine-container in de koelkast als u hem niet gebruikt.

- De volgende ochtend plast u de ochtendurine wel in de container. Dit was de laatste urine die in de container moet.

    Vanaf dan kan u weer normaal in het toilet plassen.

- Bewaar de urine-container in de koelkast tot u hem naar de dokter kan brengen.


Globaal medisch dossier (GMD)


Uw globaal medisch dossier is de verzameling van al uw vertrouwelijke medische gegevens die bewaard worden door een huisartsenpraktijk. Dankzij dit globaal medisch dossier wordt de kwaliteit van zorg voor uw gezondheid verbeterd. De dokter maakt uw GMD gratis voor u in orde, wanneer u éénmaal per kalenderjaar tijdens een consultatie aan hem laat weten dat u voor zijn praktijk kiest.Telefoonnummers en links

Noodnummers

Europees noodnummer

112

Brandweer / ambulance

100


Politie

101

Wachtdiensten

Huisarts van wacht (Genk-As-Opglabbeek-Zutendaal)

089/20.10.90

Apotheek

0900/10.500

Ziekenhuizen

ZOL, campus Sint-Jan

089/32 50 50

Schiepse Bos 6, 3600 Genk


ZOL, campus André Dumont

089/32 50 50

Stalenstraat 2a, 3600 Genk


ZOL, campus Sint-Barbara


ZOL Maaseik

ZOL

089/32 50 50


089/32 50 50


Bessemerstraat 479, 3620 Lanaken

Diestersteenweg 425, 3680 MaaseikJessa Ziekenhuis, campus stad

011/33 55 11

Stadsomvaart 11, 3500 Hasselt


Jessa Ziekenhuis, campus Salvator

011/33 55 11

Salvatorstraat 20, 3500 Hasselt


AZ Vesalius   

012/39 61 11

Hazelereik 51, 3700 Tongeren 


Jessa Ziekenhuis, campus Sint-Ursula


AZ Vesalius

013/55 17 11


012/39 61 11

Diestsesteenweg 8, 3540

Herk De Stad

Hazelereik 51, 3700 Tongeren


SFZ Sint-Franciskus

011/71 50 00

Pastoor Paquaylaan 129, 3550 Heusden-Zolder


UZ Gasthuisberg


Radiologie Jaspers

016/33.22.11


089/32 90 32

Herestraat 49, 3000 Leuven


Jaarbeurslaan 21, 3600 Genk
Andere nuttige nummers 

Alzheimer Liga

0800/15.225

Anonieme Alcoholisten

03/239 14 15

Antigifcentrum

070/245 245

Brandwondencentrum

02/268 62 00

Child Focus

116000

De dopinglijn

02/553 35 37

De druglijn

078/15 10 20

Overkop(jongerenproblemen)

00472 22 05 47

Geweld,misbruik en

kindermishandeling hulplijn

1712

Rode kruis Vlaanderen

105

Sensoa

03/238 68 68


Tabakstop

0800/11 100

Tele-onthaal(problemen)

106

Kankerlijn

0800/35 445


Vaccinatiecentrum Genk

Vragen over corona

Vragen over contactopvolging

Vragen over corona-certificaten

Vragen over vaccinatie

Website reisadvies0800/93023

0800/14689

02/2141919

078/787850

1700

https://diplomatie.

belgium.be/nl/

Diensten/

Zelfhulpgroepen(allerlei)

Zelfmoordlijn

016/23 65 07

1813